Консултирай се с лекар онлайн

Найкомс ЕООД e избрана да стане част от програма за стимулиране и насърчаване растежа на български малки и средни предприятия

 Имаме удоволствието да Ви съобщим, че фирма Найкомс ЕООД e избрана да стане част от програма за стимулиране и насърчаване растежа на български малки и средни предприятия (МСП) – beam up lab Това е програма, водена от Българска фондова борса, под егидата на Министерството на финансите и се реализира в партньорство с Българска банка за развитие, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска startup асоциация (BESCO), Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Фонд на фондовете.


Целта на програмата е да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да им даде видимост пред потенциални инвеститори, както и да повиши тяхното знание относно възможностите за финансиране на развитието им. 


Вашата компания е избрана между 1 500 успешни български фирми, да стане част от ядрото на нова екосистема. Чрез нея ще имате възможността да участвате в четири стратегически срещи на теми свързани с новостите при възможностите за финансиране и да получите знание директно от партньорите в програмата. Участници в нея ще бъдете общо 20 вече селектирани от нас компании, измежду които ще може да обменяте опит и най-добри бизнес практики, ще имате възможност да бъдете менторирани от експерти на програмата и да общувате професионално с тях в неформална среда. Като част от програмата, Вашата компания ще има специално място на платформата www.beamuplab.space, чрез която ще получи допълнителна видимост за дейността си под формата на представителна визитка, както и ще популяризира пред обществеността и заинтересованите страни новини свързани с постиженията на фирмата. 


В края на цикъла от стратегически срещи, Българска фондова борса и партньорите, ще отличим всички участници в програмата на специално гала събитие. На него ще бъде обявено класирането на 20-те компании, ще бъдат наградени най-добре представилите се и ще бъде обявена фирмата, станала фаворит на широката публика, избрана след гласуване на сайта. Всяка компания ще получи сертификат, че е минала през програмата и електронен знак, който ще утвърди репутацията ѝ на пазара и ще бъде признание за бизнес успеха ѝ. Убедени сме, че компания като Вашата, която премине през програмата, ще стане неин естествен посланик. 


Ползи от включването на компанията Ви в програмата са:

  • Участие в екосистема на иновативни и перспективни български компании;
  • Възможност за обмяна на най-добри практики и идеи за развитие на бизнеса;
  • Популяризиране на компанията;
  • Връзка с потенциални инвеститори;
  • Нови бизнес перспективи
  • Директен контакт с представители на финансови институции в страната;
  • Медийна и рекламна експозиция, чрез комуникационните канали на програмата.
 

Самият факт, че сте разпознати от Българска фондова борса и партньорите ѝ като избрана компания за програмата beam Up lab, считаме че е повод за самочувствие и гордост - успех, който стимулираме да споделите с колегите и съмишлениците си. 


Ще се радваме да припознаете програмата и да се включите активно в нея, и сме убедени, че тя ще Ви съпроводи по пътя на вашия растеж и развитие. Приложено Ви изпращаме кратко споразумение и формуляр за попълване на фирмената визитка, необходима за платформата на програмата. 


Поздравявам компанията Ви за постигнатия успех и я приветствам като участник в програмата!