Консултирай се с лекар онлайн

Марката „Високи постижения в иновациите“

Найкомс получава правото да използва марката "Високи постижения в иновациите" отличен с награда за „Иновационно предприятие на годината 2019“ в категория Социална иновация за разработената цялостна екосистема за телемедицина.

"Високи постижения в иновациите"/"Excellence in innovation" е марка на фондация "Приложни изследвания и комуникации“ и Enterprise Europe Network - България. С нея се отличават върхови постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български предприятия през последните три години.

Може да прочетете повече на: